Het vaststellen van de coördinaten met behulp van technologische mogelijkheden zoals satellieten, of met behulp van gedrukte atlassen Hoe worden de tijden berekend? 1 2 Het vaststellen van de tijdzones 3 Het vaststellen van de klimatologische en geologische factoren zoals warmte, vochtigheid en luchtdruk. 4 Het vaststellen van het gebruik van de zomer- of wintertijd 5 Het vaststellen en het meerekenen van de hoogte van de steden en de hoogste plekken die bewoond worden door de mensen zoals gebouwen e.d. 6 Het vaststellen en de verspreiding van het noorden, oosten, westen en zuiden van de stad en het gebruik van een vaste tamkien