Qaynaq Təsbiti Əhli-Sünnət alimlərinin qədim əsərlərindən istifadə ediləcək qaynaqların müəyyənləşdirilməsi Tərcümə-Transkript Mərhələsi (Ərəbcə, Farsca, Osmanlıca vs.) orijinal qaynaqlarından terminlərə diqqət edərək, lüğət, şərh və sair qaynaqlara da müraciət edilərək həssaslıqla tərcümələrinin edilməsi Məzmun Hazırlığı • Hazırlanan yazıların təqvimin həcminə münasib surətdə qısaldılaraq ən faydalı qisimlərinin seçilməsi

• Mübarək gün və gecələrdə ediləcək ibadətlər, vaxta münasib zikrlərin yerləşdirilməsi
Tarix və Xronologiya Hazırlıqları Hicri-miladi tarixdəki hadisələrin əhəmiyyəti nəzərə alınaraq ona uyğun mətnlərin hazırlanması. Elmi Redaktə Mərhələsi Hazırlanmış mətnlərin məzmununda Əhli-Sünnət həssaslıqlarına müxalif heç bir ünsürün olmaması üçün yetkin xocalarımızdan ibarət bir heyət tərəfindən mətnlərin yoxlanılması Son Oxunuş Təfsir, Hədis, Fiqh və sair mövzularda sahəsində mütəxəssis ayrı bir heyət tərəfindən son oxunuşun edilməsi Türkcə Qrammatika, İmla və Redaktə Mərhələsi Hesablanan şəhərin yüksəkliyi və insanların məskunlaşdığı ən yüksək yer (bina vs.) müəyyənləşdirilərək hesaba əlavə edilməsi Nəşr və Montaj Mərhələsi Bu mərhələdə hazırlıqlar tamamlandıqdan sonra nəşrə başlanılır. Fazilet Təqvimi Necə Hazırlanır?