ფაზილეთის კალენდარი, რომელიც 1973 წლიდან გამოიცემა ყველაზე ცნობილი და სანდო ნაშრომებიდან მნიშვნელოვანი ინფორმაციის შერჩევით, სამეცნიერო კომიტეტის მიერ გადამოწმების შემდეგ მკითხველს წარუდგენს.
ჩვენი მიზანია მუსლიმანებს მივაწოდოთ სასარგებლო ინფორმაცია, რათა შეძლონ შეასრულონ თავიანთი ღვთისმსახურება, როგორიცაა ლოცვა, მარხვა და ა.შ. ზუსტ დროზე და დავიცვათ ისინი იმ საფრთხისგან, რაც მათ იმ ქვეყანას დააკარგვინებს.
საუკუნეების მანძილზე მუსლიმი მეცნიერებისა და ასტრონომების მიერ  გამოყენებული პრინციპებით ლოცვის დროის გაანგარიშებითა და ჩვენი პორტფელით ვცდილობთ მსოფლიოში არსებულ მუსლიმთა საზოგადეობას მნიშვნელოვანი სამსახური გავუწიოთ.  2019 წლის მონაცემებით, ტექნოლოგიური საშუალებების გამოყენებით 205 ქვეყნის 4050 ქალაქში ლოცვის დროს დიდი სიზუსტით ვიანგარიშებთ.
ჩვენი კალენდარი, რომელიც წლების განმავლობაში ამშვენებს მილიონობით სახლის კედელს, შემოგთავაზებთ სხვადასხვა ვარიანტს, კედლის კალენდრის, წიგნის სახისა და მობილური აპლიკაციის სახით, რათა მკითხველმა მისგან უფრო მეტი სარგებელი მიიღოს.
ფაზილეთის კალენდარი, რომელიც მომზადებულია ეჰლი სუნნეთის სწავლულების ნაშრომების დახმარებით, მთელს მსოფლიოში მილიონობით მუსულმანისთვის ცხოვრების გზამკვლევობას აგრძელებს.